Ademyavuz Mah.2348 Sok.No:55 Gebze/Kocaeli

İş Güvenliği Ölçümleri

» İş Güvenliği Ölçümleri

Onteknik bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuat şartları kapsamında İş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin yapılması, raporlanması faaliyetlerini ulusal veya uluslararası mevzuatlara göre değerlendirilmesi yapılmaktadır. Laboratuvarımızda yapılan tüm deney çalışmalarımız, yasal kurallara bağlı kalarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyededir. Müşteri bilgilerini; gizlilik, tarafsızlık, güvenilirlik ilkeleri ve ülke şartlarına uygun olarak saklamakla yükümlüdür. Bu bilinç ile kurulan laboratuvar yönetim sistemi içinde müşteri bilgilerini de içeren her türlü kayıt, dokuman veya teknik ve idari bilgiler gizli tutulur.


İş sağlığı ve güvenliği ölçüm hizmetleri kapsamında verilen hizmetler aşağıdaki gibidir.

  • Toplam Toz Maruziyeti
  • Solunabilir Toz Maruziyeti
  • Kişisel Gürültü Maruziyeti
  • Ortam Gürültü Maruziyeti
  • Kişisel Ağır Metal Maruziyeti
  • VOC Maruziyeti
  • Ortamda VOC
  • Termal Konfor
  • Titreşim Maruziyet
  • Elektromanyetik Alan

 

İşveren, çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yaptırarak çalışanlarının sağlık ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyen öğeleri öğrenmek, gözlemlemek ve önlemekle mükelleftir. İdeal bir çalışma ortamı oluşturmak ve kayıpları minimuma indirmek için işyeri ortam ölçümleri  konusunda uzman mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

İş Güvenliği Ölçümleri Teklifi AlınMesaj İçeriği