prepare(" REPLACE INTO lang SET language = :language, hash = :hash, description = :description"); $sorgu->execute(array( "language"=> $language, "hash"=> $hash, "description"=> $value )); } function cevir( $tablo,$kayit,$language){ global $dbh; $id=$kayit["id"]; foreach($kayit as $hucreanahtar=>$hucreveri){ $hash=dilhash($language,$tablo,$hucreanahtar,$id); $sorgu = $dbh->prepare("SELECT * FROM lang Where hash=:id"); $sorgu->execute(array( "id"=> $hash )); $sonuc = $sorgu->fetch(); if(isset($sonuc["description"])){ $kayit[$hucreanahtar]=$sonuc["description"]; } } return $kayit; }prepare($sql); $f ->execute(); $_SESSION["current_page"] = $current_page; } } else { //set a session variable so we know that this visitor is being tracked //insert a new row into the database for this person $sql = "INSERT INTO visitor_tracking (ip_address, page_name, query_string) VALUES ('$ip_address', '$page_name', '$query_string')"; $f = $dbh->prepare($sql); $f ->execute(); //find the next available visitor_id for the database //to assign to this person $_SESSION["tracking"] = true; $entry_id = $dbh->lastInsertId(); $lowest_sql = ($dbh->prepare("SELECT MAX(visitor_id) as next FROM visitor_tracking")); $lowest_sql->execute(); $lowest_sql = $lowest_sql->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); $lowest = $lowest_sql["next"]; if(!isset($lowest)) $lowest = 1; else $lowest++; //update the visitor entry with the new visitor id //Note, that we do it in this way to prevent a "race condition" ($dbh->prepare("UPDATE visitor_tracking SET visitor_id = '$lowest' WHERE entry_id = '$entry_id'"))->execute(); //place the current visitor_id into the session so we can use it on //subsequent visits to track this person $_SESSION["visitor_id"] = $lowest; //save the current page to session so we don't track if someone just refreshes the page $_SESSION["current_page"] = $current_page; }

Ademyavuz Mah.2348 Sok.No:55 Gebze/Kocaeli


»

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre yasal olarak; iş ekipmanlarının kurulmasından sonra, ilk defa kullanılmasından önce ve her yer değişikliğinde, Muayene Kuruluşumuz tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge – Periyodik Kontrol Raporu düzenlenir.

 

Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi, sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için Periyodik Kontrol ‘leri yapmaya yetkili mühendislerimiz tarafından gerekli kontrollerin yapılması sağlanır.

 

Periyodik Kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının Periyodik Kontrol ‘leri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının Periyodik Kontrol ‘ü, bulunduğu iş yeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, bu yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmayacak aralıklarda yapılır.

 

Muayene kuruluşumuz Gebze'de bulunmaktadır. Müşterilerimizin talebi doğrultusunda İstanbul, Tekirdağ,  Edirne , Çanakkale , Kocaeli , Bursa ile Marmara Bölgesi ve Türkiye’nin her ilinde Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolleri hizmeti ve muayene faaliyetlerini gerçekleştirebilir durumdadır.

 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğince
Periyodik Kontrol ve Muayenesi zorunlu iş ekipmanları;


Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrol;

 • Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Kompresör Hava Tankı Periyodik Kontrol
 • Hidrofor ve Genleşme Tankları, Boyler, Otoklav
 • Sıvılaştırılmış Gaz Tankları (LPG vb.)
 • Kriyojenik tanklar
 • Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar
   

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrol

 • Vinç ve Caraskal Periyodik Kontrolü
 • Forklift Periyodik Kontrol (Dizel, Elektrikli, Manuel İstif Makinaları ve Transpaletler)
 • Kule Vinç Periyodik Kontrolü
 • Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
 • Platform Periyodik Kontrolü (Sütunlu Çalışma, Alimak, Asma İskele ve  Makaslı – Bomlu Platformlar)
 • Lift Periyodik Kontrolü (Araç Kaldırma Lifit, Kriko vb.)
 • Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan) * Belediyelerin Protokol İmzaladığı Kuruluşlar
 • Yürüyen merdiven ve yürüyen bant * Belediyelerin Protokol İmzaladığı Kuruluşlar
   

Elektrik Tesisatları Periyodik Kontrol ve Ölçümlerielektrik tesisati periyodik kontrol

 • Topraklama Ölçümü
 • Paratoner Ölçümü
 • Katodik Koruma Ölçümü
 • İç Tesisat Uygunluk Kontrolü
 • Pano Kontrolleri
 • Kaçak Akım Koruma Ölçümleri
 • Yalıtım Direnci Kontrolü
   

Tesisat Periyodik Kontrol Tesisat - yangın Tesisat - havalandırma

 • Yangın Tesisatı Uygunluk Kontrolü
 • Yangın Hortumu ve Yangın Dolabı Periyodik Kontrolü
 • Motopomplar ve Boru Tesisatı Periyodik Kontrolü
 • Havalandırma Tesisatı Uygunluk Kontrolü
   

Tezgahlarda Periyodik Kontrol

 • Makine ve Tezgah Periyodik Kontrolleri 
 •  

firmamız tarafından yapılmaktadır.

Teklifi AlınMesaj İçeriği